Managementul Afacerilor în Comerţ şi Turism | Imprimare |
Acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 / 224 din 2011 publicat în Monitorul Oficial Nr 617 bis din 31 august 2011

*NOU!!!  Managementul Afacerilor în Comerț și Turism - CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Forma de învatamânt - cu frecvență (acreditat)
Durata studiilor - 4 semestre (2 ani)
Credite: 120
Număr de locuri: 50


T
axa de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015 este de 2.900 lei pe an.

Structura anului universitar 2014-2015

Plan de învăţământ

COD ROȘU - Sesiunea de examene !!!


Consultatii cadre didactice

Coordonatori programe de studiu

Coordonatori de an