Va aflati aici : Home FACULTIES DL
DL
Informaţii generale PDF  | Print |  E-mail
 

Se afișează Alina-Cristina Nuță.jpg         Lect.univ.dr. Nuță Alina
                                           Director Departament ID-FR

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DID-FR) al Universității „Danubius” este parte componentă a instituției, cu structuri administrative proprii.
Planurile de învățământ și conținutul probelor de examen desfășurate prin intermediul DID-FR sunt identice cu cele pentru învatamântul de zi, iar ponderea disciplinelor fundamentale și de specialitate este evaluată în Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS).

Pentru mentinerea obiectivelor Programului ID - FR la standardele si criteriile ARACIS, Departamentul ID-FR are un „Program de management al calității” structurat pe baza acestor criterii și prezintă o organizare orientata spre îndeplinirea normelor si procedurilor de calitate:
 
• DID-FR este cadrul structural al universitatii în care se desfasoara toate programele de învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă
• DID-FR este organizat si functioneaza dupa un regulament propriu aprobat in Senatul Universitatii.
• DID-FR colaboreaza cu facultatile universitatii prin intermediul coordonatorilor de program care fac parte din consiliul de conducere al departamentului. Colaborarea se manifesta in cadrul actiunilor comune cum sunt:
- intocmirea planurilor de invatamant;
- intocmirea programelor analitice;
- utilizarea bazei materiale;
- lucrari de secretariat;
  • Departamentul este condus de un director cu responsabilitati manageriale ale intregului proces ID-FR la nivelul universitatii. Acesta dispune de calificarile si experienta necesara actului de conducere.

• Departamentul are un secretariat propriu, unde sunt administrate conform normelor de securitate si confidentialitate,toate datele privind intreaga activitate a studentilor.


 
 
 
Coordonatori programe studii PDF  | Print |  E-mail

Facultatea de Drept

Coordonatori programe studii DREPT 2014-2015


Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Coordonatori programe studii CRP 2014-2015


Facultatea de Științe Economice

Coordonatori programe studii FSE 2014-2015


 
Program consultatii PDF  | Print |  E-mail

Program audiențe Rector, Decani 2014-2015


Facultatea de Drept

Program consultaţii cadre didactice anul universitar 2014-2015

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Program consultaţii cadre didactice anul universitar 2014-2015

Facultatea de Științe Economice

Program consultaţii cadre didactice anul universitar 2014-2015


 
Echipa managerială PDF  | Print |  E-mail
Director Departament I.D.F.R.
             Lect.univ.dr. Nuță Alina
             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Coordonator program DAPE FR
             Conf.univ.dr. Lupșan Gabriela
             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Coordonator program Drept ID
             Lect.univ.dr. Chirilă Angelica
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Coordonator program Drept FR
             Lect.univ.dr. Goga Gina
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Coordonator program ECTS ID  
             Lect.univ.drd. Danilescu Laura
             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Coordonator program FB ID
             Asist.univ.drd. Ivan Maria - Alexandra
             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Coordonator program CIG FR
            Asist.univ.drd. Constandache Nicoleta
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Coordonator program FB FR
            Lect.univ.dr. Nicolau Mihaela
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Coordonator program CRP ID 
             Lect.univ.dr. Cmeciu Camelia
             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
 

 
Regulamente şi proceduri PDF  | Print |  E-mail

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 19