Va aflati aici : Home CERCETARE Structura
Structura
Structuri organizatorice pentru activitatea de cercetare PDF  | Imprimare |  Email                        
 
Structuri instituționale de coordonare și analiză

  • Comisia pentru cercetare ştiinţifică a Senatului universităţii - cu rol în proiectarea şi coordonarea activităţilor şi rezultatelor cercetării, dezvoltării şi inovării la nivelul universității.
  • Biroul de administrare a cercetării - cu rol de administrare a sistemului resurselor, activităţilor şi rezultatelor cecetării la nivelul universităţii, prin asigurarea suportului funcțional al acestuia. Biroul  asigură managementul eficient al activităților de cercetare și coerența funcțională a structurilor de cercetare în universitate.
  • Comisia de avizare a proiectelor şi rezultatelor cercetării - analizează propuneri de proiecte şi armonizează iniţiative şi direcţii de cercetare la nivelul universității, realizează apoi avizarea şi validarea (împreună cu Comisia de Etică) a rezultatelor cercetării, autorizează difuzarea acestor rezultate de către persoanele în drept (autori, coordonatori de echipă – după caz).
  •                                           Structuri cu rol de cercetare științifică
  • Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă (DiSEDD),  care realizează studii multi- şi trans-disciplinare coroborate în domeniile: Drept, Economie, Informatică, Comunicare şi Relaţii Internaţionale în contextul dezvoltării durabile regionale şi mondiale.
  • Centrul de Cooperare Danubiană si Transfrontalieră (CCDT), centru de cercetare care îşi propune să devină un pol de promovare a valorilor ştiinţifice şi culturale în zona Dunării, de mobilizare şi integrare a eforturilor politice şi administrative în dezvoltarea şi inovarea regională, precum şi în cooperarea cu naţiuni şi comunităţi plasate de-a lungul Dunării.
  • Centrul de cercetare ,,Vintilă Dongoroz ", centru care grupează cercetători din domeniul Dreptului public și privat, implicați în studierea fenomenului juridic în corelație cu fenomenele economic și financiar bancar, precum și a fenomenelorlegate de evoluția socială privind aspectele juridic și legislativ, de comunicare interumană, de relații internaționale și geopolitic.