Va aflati aici : Home Erasmus
Carta studentului Erasmus PDF  | Imprimare |  Email

Ca student Erasmus sunteţi îndreptăţit să vă aşteptaţi la:

- Semnarea de către universitatea gazdă şi universitatea de origine a unui contract de studiu „Learning agreement” cu dumneavoastră înaintea plecării. Acest contract cuprinde detalii despre studiile pe care le veţi efectua în străinătate, inclusiv creditele pe care le veţi acumula.

- O foaie matricolă la sfârşitul perioadei de studiu, semnată de universitatea gazdă. Aceasta va conţine rezultatele dumneavoastră cu creditele şi gradele obţinute.

- Recunoaştere academică totală din partea universităţii dumneavoastră a creditelor în timpul perioadei de studiu Erasmus, în concordanţă cu contractul de studiu.

- Nu trebuie să plătiţi, la universitatea gazdă, taxe de şcolarizare, înscriere, examinare sau acces la laboratoare şi biblioteci, în timpul perioadei de studiu Erasmus.

- Păstrarea bursei oferite de universitatea dumneavoastră, pe perioada stagiului în străinătate.

  Ca student Erasmus aveţi datoria:

- Să respectaţi regulile şi obligaţiile stipulate în contractul încheiat cu universitatea dumneavoastră sau cu A.N.P.C.D.E.F.P.

- Să vă asiguraţi că orice schimbare din contractul de studiu este făcută în scris în contract şi semnată de ambele universităţi, imediat ce a fost făcută.

- Să efectuaţi întreg stagiul Erasmus, după cum aţi convenit cu universitatea gazdă inclusiv examinările sau alte forme de evaluare şi să respectaţi regulamentele acestora.

- Să prezentaţi un raport de activitate scris la întoarcerea din stagiul Erasmus.

            Dacă aveţi probleme:

- Identificaţi clar problema şi interesaţi-vă de drepturile şi obligaţiile dumneavoastră.

- Contactaţi coordonatorul departamental al dumneavoastră şi folosiţi mijloacele de apelare la universitatea dumneavoastră.