Va aflati aici : Home Erasmus
Despre Erasmus PDF  | Imprimare |  Email
 
Istoric

ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componentă a programului comunitar Lifelong Learning Programme care cuprinde acţiuni destinate cooperării europene in domeniul invatământului superior.
Lansat in anul 1987 sub forma unui program destinat sprijinirii studenţilor în scopul efectuării unei perioade de studii într-o alta ţară europeană, cu recunoaşterea formală a perioadei petrecute in institutia parteneră, ERASMUS devine începând cu 1995 componentă a Programului Socrates al Uniunii Europene. In octombrie 2002, Comisia Europeană a celebrat atingerea numărului de 1 000 000 de studenţi ERASMUS la nivel european.
Din 2007, Erasmus face parte din Programul LLP ce urmează a se desfăşura până in anul 2013. Noul program ERASMUS urmăreşte extinderea formelor de cooperare la nivelul invatământului superior, oferind unui număr cât mai mare de instituţii partenere posibilitatea de a participa în proiecte transnaţionale şi de a valorifica în interes comun tehnologia informaţională.
 
Obiective

- cresterea calitătii si volumului mobilitătilor studenţilor şi personalului didactic in Europa, vizând atingerea, până în anul 2012, a unui număr de minim 3 000 000 de participanţi la mobilităţile studenteşti ERASMUS ;
- creşterea calitătii si cooperării intre institutiile de învatământ superior şi întreprinderi din Europa ;
- creşterea transparenţei şi de compatibilităţi între diplomele universitare si calificările profesionale obţinute in Europa ;
- facilitarea dezvoltării de practici inovative in invatământul superior si in formarea profesională la nivel tertiar si transferul acestor practici de la o ţară la alta ;
 
De ce o experienţă Erasmus ?

Studiile arată că o perioadă petrecută în străinătate nu doar îmbogăţeşte viaţa studenţească pe plan academic, dar şi în ce priveşte dobândirea unor abilităţi interculturale şi a încrederii în sine. Mobilitatile personalului didactic si nedidactic aduc beneficii similare, atat pentru participanti cat si pentru institutiile partenere. 
Erasmus este un prim exemplu despre modul in care Europa creeaza oportunitati pentru cetatenii sai. Stundeţii şi profesorii se deplasează în alte ţări şi se intorc cu un bagaj de cunoştinţe şi experienta acumulate. Cu excepţia dobândirii de informaţii în domenii noi şi în metode de predare, de abilităţi organizaţionale şi în comunicarea interculturală, aceştia îşi îmbunătăţesc nivelul limbilor străine şi învaţă să se integreze în ţara gazdă.