Va aflati aici : Home CERCETARE Prezentare
Activitatea de Cercetare în Universitatea „Danubius” PDF  | Imprimare |  Email

Universitatea ,,Danubius" din Galati este atestată ca instituție de cercetare-dezvoltare conform HG nr.551/2007, prin decizia ANCS nr. 9692/04.07.2008. Punctajul obținut prin evaluarea de către ANCS a Raportului de Autoevaluare plasează Universitatea Danubius pe locul 5 în România între universitățile atestate ca unitați de cercetare-dezvoltare.

Această situaţie pozitivă a fost constatată şi în urma evaluării universităţilor şi programelor de studii în scopul clasificării acestora (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4072/21.04.2011). În spiritul transparenţei care caracterizeaza Universitatea Danubius rezultatele evaluării sunt prezentate aici

Rezultatele cercetării și vizibilitatea internațională a acestora au condus la plasarea Universitatii ,,Danubius" pe locuri fruntașe în ,,Topul universităților din România" alcătuit de Asociația Comunității Științifice Românești - Ad Astra.

În topul universităților din România ediția 2006, Universitatea ,,Danubius" ocupa locul 18 în clasamentul general și locul 1 între universitățile private, iar în ediția din 2007 ocupa locul 38 în clasamentul general, păstrând încă un loc fruntaș într-o perioadă în care creșterea universității a mobilizat forțele acesteia în  directii diverse.

Activitatea de cercetare în Universitatea „Danubius” este dezvoltată inter si multi-disciplinar, pe colective grupate la nivelul catedrelor și în cadrul centrelor de cercetare. Astfel, studiile de caz și rezultatele cercetării urmăresc diverse aspecte - aflate în corelație - privind fenomene tehnico-economice (informatică, inovare si competitivitate, diagnoză tehnnică si economică), fenomene în domeniul financiar-bancar, în dezvoltarea regională, în dezvoltarea serviciilor și turismului, precum și ale fenomenelor legate de evoluția socială - aspecte juridice și de legislație, comunicare interumană, relații internaționale și geopolitică. Cercetările sunt, în general, orientate spre probleme importante legate de zone geografice și economice din bazinul Dunării și din Euro-regiune în conexiune cu contextul European și global.

Aria relativ largă de cercetare capătă orientari și focalizare prin centrele de cercetare înființate cu aportul coroborat al facultăților, iar rezultatele sunt corelate și administrate prin intermediul Departamentului de Cercetare Dezvoltare si Inovare, ca structura adminsitrativă, de evidenta și de îndrumare metodologică a cercetării.

Universitatea „Danubius” se implică în proiecte naționale și internaționale de cercetare, dezvoltare și inovare, cu rezultate bune, vizibile si valorificate în context academic (publicații, rapoarte, diseminare didactică) și economico-social (studii de caz, consiliere către mediul de afaceri, dezvoltare durabilă).

 Universitatea „Danubius” participă activ la întâlnirile de lucru organizate în cadrul celor cinci proiecte strategice coordonate de UEFISCSU și CNCSIS (www.forhe.ro)