Va aflati aici : Home Asigurarea calităţii
Asigurarea calității la „Danubius” PDF  | Imprimare |  Email

    Contextul economic şi social actual, legat de aspirațiile României privind integrarea europeană, presupune realizări şi performanțe în toate domeniile de activitate. 

     Datoria oricărei instituții din sistemul național de învățământ, indiferent de tip, nivel şi formă de organizare a activității, este de a asigura predarea, învățarea şi cercetarea de calitate, din necesitatea de a pune bazele unei culturi instituționale a calității educației, pentru a contribui la dezvoltarea personală şi profesională a tinerei generații, la bunăstarea societății. 
   Politicile şi strategiile de asigurare a calității în sistemul național de învățământ din România au ca reper permanenta corelare cu orientările şi acțiunile promovate la nivel european şi mondial, în consens cu recomandările Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, recomandări care au fost însuşite de Conferința Ministerială de la Bergen (19-20 mai 2005).

  Entități de prestigiu de cel mai înalt nivel din sistemul educational românesc, precum: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (UEFISCSU), împreună cu Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS)
și Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) asigură coordonarea unor proiecte strategice pentru creșterea calității în învățămîntul superior și cercetarea universitară, care își propun să reformeze calitativ sistemul de învățământ românesc.  
  În acest context, Universitatea ,,Danubius" și-a propus și a reușit cu succes să implementeze Sistemul de management și asigurare a calității ISO 9001:2008, în luna aprilie 2010 obținând certificarea din partea organismului european de certificare QSCert (www.qscert.eu). La începutul lunii mai 2013 Universitatea "Danubius" a obţinut recertificarea privind implementarea sistemului ISO 9001:2008 din partea aceluiaşi organism european.

Download fisier atasat (Certificare ISO.pdf)CERTIFICAT IMPLEMENTARE SISTEM ISO 9001:2008