Va aflati aici : Home FACULTĂŢI Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
Informaţii generale PDF  | Imprimare |  Email
 

Se afișează Alina-Cristina Nuță.jpg         Lect.univ.dr. Nuță Alina
                                           Director Departament ID-FR

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DID-FR) al Universității „Danubius” este parte componentă a instituției, cu structuri administrative proprii.
Planurile de învățământ și conținutul probelor de examen desfășurate prin intermediul DID-FR sunt identice cu cele pentru învatamântul de zi, iar ponderea disciplinelor fundamentale și de specialitate este evaluată în Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS).

Pentru mentinerea obiectivelor Programului ID - FR la standardele si criteriile ARACIS, Departamentul ID-FR are un „Program de management al calității” structurat pe baza acestor criterii și prezintă o organizare orientata spre îndeplinirea normelor si procedurilor de calitate:
 
• DID-FR este cadrul structural al universitatii în care se desfasoara toate programele de învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă
• DID-FR este organizat si functioneaza dupa un regulament propriu aprobat in Senatul Universitatii.
• DID-FR colaboreaza cu facultatile universitatii prin intermediul coordonatorilor de program care fac parte din consiliul de conducere al departamentului. Colaborarea se manifesta in cadrul actiunilor comune cum sunt:
- intocmirea planurilor de invatamant;
- intocmirea programelor analitice;
- utilizarea bazei materiale;
- lucrari de secretariat;
  • Departamentul este condus de un director cu responsabilitati manageriale ale intregului proces ID-FR la nivelul universitatii. Acesta dispune de calificarile si experienta necesara actului de conducere.

• Departamentul are un secretariat propriu, unde sunt administrate conform normelor de securitate si confidentialitate,toate datele privind intreaga activitate a studentilor.