Va aflati aici : Home FACULTĂŢI Comunicare şi Relaţii Internaţionale
CUVÂNTUL DECANULUI PDF  | Imprimare |  Email
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale este o ofertă tentantă şi cu maximă deschidere spre viitor. În momentul în care optezi pentru oferta noastră, şansele tale de a lucra într-un domeniu de vârf al spaţiului public se maximizează. Opţiunea ta poate fi pentru unul din cele trei programe de licenţă:
  • Comunicare şi Relaţii Publice;
  • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene;
  • Asistenţă Managerială şi Secretariat.
sau pentru programul de masterat Afaceri şi Economie Internaţională.

Cei care finalizează programul de licenţă acreditat Comunicare şi Relaţii Publice pot să desfăşoare profesii precum: specialist în relaţii publice, mediator, purtător de cuvânt, brand manager, organizator protocol, organizator de târguri şi expoziţii, formator, organizator/consultant formare, evaluator de competenţe profesionale, consultant comunicare politică, specialist în relaţii publice online, specialist în comunicare cu presa.

După finalizarea programului de licenţă acreditat Relaţii Internaţionale şi Studii Europene absolvenţii pot avea o carieră diplomatică sau pot profesa, în calitate de consilieri sau de experţi în probleme internaţionale şi de integrare europeană, în instituţii şi organizaţii care aparţin structurilor europene (la nivel local, naţional sau internaţional); de asemenea, aceşti absolvenţi pot profesa ca funcţionari internaţionali, ca specialişti în mass media sau în cadrul partidelor politice, ca negociatori specializaţi în gestionarea conflictelor, ca mediatori europeni şi internaţionali, ca formatori în domeniul integrării europene, ca analişti, specialişti care să elaboreze şi să implementeze strategii şi programe post-aderare.

Programul de licenţă autorizat Asistenţă managerială şi secretariat face parte din noua ofertă a facultăţii noastre şi vizează: formarea de specialişti capabili să înţeleagă şi să gestioneze datele specifice; asigurarea de cadre cu studii superioare capabile să realizeze o mai bună corelare a problemelor din administraţia publică centrală şi locală, din firme şi din alte organizaţii publice sau private; specialişti capabili să gestioneze politicile de dezvoltare ale societăţii româneşti în noul context european.

Absolvenţii specializării de masterat Afaceri şi Economie Internaţională pot contribui prin integrarea lor în viaţa politică sau în diplomaţie, prin asigurarea de consultanţă sau analiză, prin aplicarea strategiilor de comunicare internaţională la crearea unui corp profesional bine pregătit al funcţionarilor publici europeni.

Programele noastre de studii îţi oferă, pe lângă informaţia fundamentală din domeniu şi o gamă de discipline care te vor modela ca personalitate, îţi vor deschide noi orizonturi ale cunoaşterii şi te vor transforma într-o personalitate flexibilă, aptă să îşi asume provocările următoarelor decenii.

Facultatea
de Comunicare şi Relaţii Internaţionale are o pronunţată componentă umanistică, ceea ce îţi va permite să îţi pui în valoare aptitudinile şi vocaţiile specifice, să-ţi dezvolţi personalitatea, prin îndrumarea competentă a cadrelor didactice, personalităţi în domenii de vârf ale cunoaşterii.

O reţea de acorduri bilaterale cu universităţi de prestigiu din Europa, compatibilitatea internaţională a planurilor de învăţământ şi sistemul de credite transferabile asigură studenţilor noştri  şansa unor burse de studii in străinătate.

Cariera voastră începe cu noi!

Conf. univ. dr. Mirela Arsith