Va aflati aici : Home Centrul de Cooperare Internaţională
Centrul de Cooperare Internaţională PDF  | Imprimare |  Email

Coordonator:
Emanuel Stefan Marinescu PhD
University Lecturer
Coordinator of International Cooperation Centre
Danubius University, Galati, Romania
+40 73 318 0143, +40 74 449 8442

Centrul de Cooperare Internaţională al Universităţii Danubius

Raport de Activitate 2012

Universitatea Danubius se remarcă în peisajul academic naţional, ca fiind o universitate tânără, cu o puternică și asumată deschidere naţională şi internaţională.

Cu exceptia actiunilor generate de programele comune cu Universitatea Arcadia (Study&Travel, IMBA), a unor manifestări fireaști in planul Conferinţelor Naţionale și Internaţionale organizate cu caracter știinţific, precum si de o participare relativ modestă (in raport cu universitatile romanesti smilare) in schimburile efective ERASMUS, până la această dată (10.2012) nu au existat progrese majore în acest sens.

In momentul preluarii acestei operatiuni, activitatea Universităţii DANUBIUS, este adevarat, generase in timp o serie de acorduri internationale la nivel de universitati (26 de acorduri), cu efecte punctuale însă, urmărind un obiectiv singular, legat de acţiunile unui singur departament si nu de Universitatea DANUBIUS in totalul său, elementul de internationalizare până in acest moment găsindu-se într-o proportie covârsitoare la stadiul declarativ.

Conditia necesară și suficientă pentru ca o universitate sa fie considerata internaţională este în primul rând aceea de a oferi programe de studii destinate (si nu in exclusivitate) studentilor straini.

In consecinţă în intervalul septembrie –decembrie 2012 ( practic încă înainte de a prelua activitatea Centrului de Cooperare Internationala) am desfasurat o activitate care sa conduca pe de o parte la reducerea cheltuielilor implicate de acest proces si pe de alta in reorientarea activitatilor desfasurate in vederea transformarii Universităţii DANUBIUS intr-o universitate pe deplin internatională prin asumarea ofertei programelor de studii în limbi străine și atragerea studenţilor străini.

Obiective

Coordonarea strategiei de internaţionalizare a Universităţii Danubius.

Promovarea permanentă a ofertei de studii educaţionale ale Universităţii.

Initierea și organizarea de conferinţe, colocvii şi seminarii la nivel naţional cu prezenţă internaţională precum şi la nivel internaţional.

Promovarea şi facilitarea activităţilor de mobilitate internaţională ale profesorilor şi studenţilor Universităţii Danubius.

Promovarea imaginii Universităţii Danubius în cadrul reţelelor internaţionale de universităţi şi în cadrul conferinţelor internaţionale .

Activităţile de cooperare internaţională pe direcţii strategice

-creşterea numărului de studenţi si masteranzi, astfel ca cel puţin 20% dintre studenţi să reprezinte studenţi internaţionali in anul universitar 2013-2014.

-elaborarea și realizarea unor programe majore de cooperare care să aibă consecinţe ştiinţifice şi instituţionale ca spre exemplu crearea de centre de cercetare, programe de cercetare ştiinţifică, programe de formare, în colaborare cu parteneri externi de prestigiu şi notorietate.

-organizarea de reuniuni academice și știinţifice de prestigiu.

-dezvoltarea unor cooperări zonale, care să fructifice toate oportunităţile de cooperare şi colaborare ştiinţifică şi academică, oferite de calitatea României de membru al Uniunii Europene şi de caracterul international al Universitatii Danubius.

Priorităţi

În cadrul cooperărilor zonale, strategia Centrului de Cooperare Internaţională al Universităţii Danubius are în vedere următoarele priorităţi:

- universităţile din Asia si universităţile din spaţiul ex-sovietic

-universităţile din tarile Europene (UE si non UE)

-universităţile din America...


Realizat in 2012

-Realizarea si intretinerea unei retele de relatii la nivel national cu universitatile romanesti implicate intr-un proces de internationalizare similar;

-Realizarea si intretinerea unei retele de relatii la nivel internaţional cu universitatile străine implicate intr-un proces de internationalizare similar;

-realizarea unui raport de colaborare permanent cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Camerele Bilaterale;

-Stabilirea unei serii de contacte la nivel international (ambasade) care sa permita Universitatii sa acceseze diverse proiecte subventionate la nivel guvernamental ...

-Promovarea unei serii de contracte Erasmus in universitatile Europene ca parte intriseca a procesului de promovare a deschiderii internationale a Universitatii Danubius

-Contract de Colaborare si Cooperare in vederea pregatirii instructorilor pentru programelor de pregatire si examinare Cambridge semnat in 28.11.2012 cu British Council Romania in colaborare cu Centrul de Programe Interculturale.

-Participarea la pregatirea programului IMBA Danubius&Arcadia

Promovare in cadul manifestarilor educationale /2012

Participare la Târgul educațional QS World MBA Tour Bucuresti organizat pe data de 8 octombrie la Athenee Palace Hilton

Participare la Târgul educațional - Romanian International University Fair - RIUF 2012 (20.10.2012 )

Participarea la The 1st British Universities Fair Bucuresti (03-04.11.2012 )

Participare la evenimentul educaţional International Study Day, organizat in comun de Comisia Fulbright Româno-Americană, DAAD, Campus France şi Consiliul Britanic (14.12.2012).

Intocmit

Lect.univ.dr. E.S.Marinescu

Coordonator al Centrului de Cooperare Internatională