Va aflati aici : Home Misiunea şi obiectivele facultăţii
Misiunea şi obiectivele facultaţii PDF  | Imprimare |  Email
     În consonanţă cu misiunea şi obiectivele Universităţii „Danubius” din Galaţi, misiunea Facultăţii de Drept se subsumează misiunii generale de a promova învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă, în interesul societăţii şi în respectul demnităţii umane.

     Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi şi-a asumat o misiune didactică, centrată pe student, structurată în jurul următoarelor obiective: formarea de specialişti în domeniul juridic cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor dreptului şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în domeniul juridic; corelarea în permanenţă a pregătirii teoretice cu pregătirea practică, formarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor asimilate, de sesizare a destinaţiei practice a acestora; îmbinarea pregătirii juridice cu preocuparea pentru realizarea unei sănătoase educaţii morale, centrată pe asimilarea şi promovarea valorilor autentice, precum cinstea, dreptatea, onestitatea, corectitudinea, solidaritatea umană, spiritul de toleranţă şi nediscriminare etc.; stimularea şi cultivarea spiritului creativ al studenţilor, al interesului pentru urmărirea şi asimilarea a tot ce este nou şi valoros în domeniul pentru care se pregătesc; cultivarea tradiţiei gândirii libere şi a democraţiei academice, a deontologiei, în spiritul recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

     Misiunea de cercetare ştiinţifică vizează funcţionarea facultăţii şi ca unitate de cercetare ştiinţifică în domeniul juridic, componentă esenţială a procesului didactic, în conformitate cu principiile Declaraţiei de la Bologna. Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară pe baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen mediu şi scurt, elaborate de facultate, precum şi pe baza programelor elaborate individual de către cadrele didactice. Obiectivul facultăţii în cadrul acestei misiuni, de a contribui, prin cooperare şi prin mijloace proprii, la dezvoltarea doctrinei naţionale de drept public şi privat, dar şi la dezvoltarea locală şi regională a României, în conformitate cu cerinţele societăţii moderne, se va realiza prin: participarea tuturor cadrelor didactice ale facultăţii la cercetarea ştiinţifică, aceasta urmând a se desfăşura pe baza planurilor de cercetare întocmite la nivelul departamentului; orientarea temelor de cercetare spre probleme de importanţă majoră pentru teoria şi practica juridică din România; valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole şi studii în revistele de specialitate, monografii ştiinţifice, carte universitară; iniţierea în activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi antrenarea acestora la activitatea de cercetare, prin intermediul cercurilor ştiinţifice şi a sesiunilor ştiinţifice studenţeşti; implicarea studenţilor facultăţii în realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică studenţească; încheierea de parteneriate cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.