Va aflati aici : Home Regulamente
Documente utile PDF  | Imprimare |  Email

 1. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (RG-07_Ed.7)

 2. Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (RG-08_Ed.7)

 3. Regulament de acordare a burselor  

 4. Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor

 5. Proceduri de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, chestionarul şi grila de punctaj

 6. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare (RG-39 Ed. 2)

 7. Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2014/2015 (ACD-01_Ed.2_R1)

 8. Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2014/2015 (ACD-08_Ed.2_R1)

 9. Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii "Danubius" din Galaţi


Anul universitar 2013 – 2014

 1. Structura anului universitar

 2. Procedura privind înscrierea studenţilor într-un program de studiu

 3. Hotărâre privind taxele de şcolarizare 2013 - 2014

 4. Procedura privind încasarea taxelor de la studenţi

 5. Procedura privind eliberarea situaţiei şcolare la cerere

 6. Procedura privind elaborarea şi eliberarea programelor analitice


Acte de studii

 1. Compartimentul Acte Studii  - Prezentare

 2. Procedura privind eliberarea actelor de studii

 3. Procedura privind elaborarea şi eliberarea actelor de studii

 4. Procedura privind autentificarea actelor de studii

 5. Procedura privind eliberarea adeverinţelor de atestare a studiilor