Va aflati aici : Home Projects VEHMED
VEHMED PDF  | Print |  E-mail


VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1./S/64002.

VEHMED este un proiect de dezvoltare profesională și integrare pe piața muncii în domeniul mass-media, fiind finanțat prin Fondul Social European POSDRU, coordonat de către ”AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane (ANSRU) și dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Hyperion și Universitatea Danubius, alături de Revista ”22”, Asociația Română pentru Managementul Proiectelor, Asociația Jurnaliștilor din România, FILMNOTIC și Media Consulting Group (Franța).

Proiectul VEHMED este un proiect inovator, prin construcţia unor vehicule media speciale pentru formarea abilităţilor practice ale studenţilor la jurnalism. Proiectul este orientat spre student şi nu spre procesul de practică din curriculum şi furnizează servicii într-o abordare integrată, unui număr de 400 de studenţi. Problema centrală adresată de proiect este reflectată de faptul ca activităţile din sistemul educaţional – care ar trebui să conducă la crearea abilităţilor specific (laboratoarele, de exemplu) sunt foarte greu de pus în practică in acest domeniu (datorită investiţiilor ridicate) sau se desfăşoară în mod formal, având un impact limitat (practica studenţilor în anumite companii media, în special datorită faptului ca societăţile nu riscă să delege sarcini reale către studenţi, deoarece un eşec le poate afecta semnificativ funcţionalitatea).

Astfel „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” răspunde Liniilor directoare integrate pentru dezvoltare şi locuri de muncă (2005-2008) recomandate de Comisia Europeană:

Linia directoare 3 – Asigurarea includerii pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a grupurilor dezavantajate prin identificarea timpurie a nevoilor, asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, orientare şi formare profesională ca parte a planurilor personalizate de acţiune.

Linia directoare 4– Îmbunătăţirea corelării cu nevoile pieţei muncii printr-o mai mare transparenţă a ocupării şi a oportunităţilor de formare la nivel naţional; o mai bună anticipare a nevoilor de formare, a neajunsurilor şi a greutăţilor de pe piaţa muncii.

Linia directoare 8 – Adaptarea sistemelor de educaţie şi formare la noile cerinţe de competenţe printr-o mai bună identificare a nevoilor ocupaţionale şi a competenţelor cheie şi anticiparea necesităţilor viitoare de calificări.

Proiectul asigură îndeplinirea efectivă a unor sarcini ce vor fi solicitate pe diferite locuri de muncă viitoare, facilitând accelerarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă. Învăţarea la locul de muncă realizată înainte de absolvirea studiilor îi va permite studentului să adopte decizii anticipate cu privire la cariera sa profesională. Proiectul contribuie la creşterea adaptabilităţii tinerilor absolvenţi la cerinţele primului loc de muncă şi creează premisele unui parteneriat de durată între universităţi şi angajatori din industria media.

Obiectivele proiectului VEHMED sunt: creșterea gradului de înțelegere de către studenți a contextului în care aceștia vor lucra, facilitarea practicării profesiei de jurnalist într-un mediu real, transferarea către studenți a unor informații relevante privind practicile și experiențele de succes în profesia de jurnalist în România și Franța și îmbunătățirea capacității de promovare a competențelor și abilităților profesionale ale studenților.

 

Activitățile principale ale proiectului implică:

·       Crearea a trei mini-studiouri TV pentru emisie on-line si asigurarea resurselor necesare pentru productia a trei ziare locale. Aceste vehicule media se vor dezvolta in cadrul unor intreprinderi simulate si vor fi operate de studenti pentru studenți.

·       Organizarea unor sesiuni de dezbateri și informare cu jurnaliști consacrați, precum si un schimb de experiență la diferite studiouri TV și redacții de ziare din Franța pentru 60 de studenți care au obținut performanțe deosebite în procesul de formare.

·       Asigurarea unor sesiuni de orientare profesionala personalizate în raport cu cerințele specifice ale pieței muncii, dezvoltarea unor instrumente de promovare și facilitarea contactelor cu diferiți angajatori.

 

Mai multe detalii despre proiect puteti afla de pe site-ul www.vehmed.ro