Va aflati aici : Home Plan de învăţământ
Planuri de învăţământ PDF  | Imprimare |  Email
 

 

Planurile de învăţământ în forma la distanţă fac parte intrinsecă din oferta educaţională a Universităţii şi se adresează cu precădere persoanelor care nu se pot deplasa la sediu din varii motive. Conceperea lor ţine cont de specificul învăţării la vârste mature, de nevoile de profesionalizare şi de necesarul de forţă de muncă a zonei din care provin studenţii. Planurile de învăţământ pentru forma cu frecvenţă redusă se constituie într-o ofertă educaţională alternativă, menită să faciliteze celor angajaţi în economie sau servicii frecventarea, la sfârşit de program sau de săptămână a activităţilor universitare. Adaptarea planurilor şi conţinuturilor la specificul acestei forme de instruire nu s-a făcut cu rabat de la calitate şi de aceea cerinţele pieţei interesează în primul rând.

Facultatea de Drept
Planuri învățământ DREPT ID 2014 - 2015

Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe şi Bănci
Planuri învățământ FB ID 2014 - 2015

Facultatea de Ştiinţe Economice
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Planuri învățământ ECTS ID 2014 - 2015

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale
Comunicare şi Relaţii Publice
Planuri învățământ CRP ID 2014 - 2015